Bolagsstyrning

K-Fastigheter strävar efter att driva verksamheten hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt på uppdrag av våra aktieägare och andra intressenter. Det handlar inte bara om vad vi gör, utan lika mycket om hur vi gör det. Vi vägleds och kontrolleras av ett system av regler, praxis och processer som har som syfte att säkra en långsiktig tillväxt.

Bolagsstyrning handlar om hur ett bolag drivs så att dess ägares intressen säkras. Bolagsstyrning i noterade svenska bolag regleras genom en kombination av lagar, regelverk och etablerad praxis. Bland de viktigare regelverken finns aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms börsregler och den svenska Koden för bolagsstyrning (”Koden”).

K-Fast Holding AB - Bolagsstyrningsrapport 2021
4/4/2022,
K-Fast Holding AB - Bolagsstyrningsrapport 2020
4/20/2021,
K-Fast Holding AB - Bolagsstyrningsrapport 2019
4/2/2020,
Kontakt