FINANSIELL INFORMATION FRÅN K-FASTIGHETER

Välkommen till K-Fastigheters webbplats med koncernövergripande samt finansiell information.

Filmen till höger är vår presentationsfilm från början av 2020

K-Fastigheter 10 år

Vi på K-Fastigheter firar vårt tio-årsjubileum. Till höger ser du vår jubileumsfilm och nedan kan du ta del av bolagets VD och grundare, Jacob Karlssons, tankar om åren som gått och vad som kommer i framtiden.